• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ/ΘΗΛΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ