Καλαθοσφαίριση Γυμνασίων

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                              

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

Δ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας-       
Δ΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας-       
Δ΄ ΦΑΣΗ -1ος Αγώνας       
Γ΄ ΦΑΣΗ -        
Β΄ ΦΑΣΗ -       
      ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                                  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

Δ΄ ΦΑΣΗ - 3ος Αγώνας -       
Δ΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας -       
Δ΄ ΦΑΣΗ -1ος Αγώνας-       
Γ΄ ΦΑΣΗ -       
Γ΄  ΦΑΣΗ - -      
Β΄  ΦΑΣΗ -       
      ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ