Καλαθοσφαίριση Γυμνασίων

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                              

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

Δ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας-       
Δ΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας-       
Δ΄ ΦΑΣΗ -1ος Αγώνας-17-03-20  11-03-2020    
Γ΄ ΦΑΣΗ - 06-03-20  25-02-2020    
Β΄ ΦΑΣΗ - 18-02-2020  11-02-2020    
      ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                                  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

Δ΄ ΦΑΣΗ - 3ος Αγώνας -       
Δ΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας -       
Δ΄ ΦΑΣΗ -1ος Αγώνας-       
Γ΄ ΦΑΣΗ -       
Γ΄  ΦΑΣΗ - 16-03-2020 - 25-02-2020    
Β΄  ΦΑΣΗ - 17-02-2020  11-02-2020 17-02-2020  
      ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ