Πετοσφαίριση Γυμνασίων

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                

ΗΜ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤ.

ΑΓΩΝΩΝ

Γ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας -      

Γ΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας - 

     
Γ΄ ΦΑΣΗ -11, 18, 26-03-2020 - 25-02-2020    
Β΄ ΦΑΣΗ -  19-02-2020 11-02-2020    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                

ΗΜ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤ.

ΑΓΩΝΩΝ

Δ΄ ΦΑΣΗ - 3ος Αγώνας -      

Δ΄ ΦΑΣΗ - 2ος Αγώνας -

     
Δ΄ΦΑΣΗ -19/03, 26/03 &02/02/2020 25-02-2020    
Γ΄ ΦΑΣΗ -12-03-2020 25-02-2020    
Β΄ ΦΑΣΗ -27-02-2020 18-02-2020    
     

ΤΕΛΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ