Πετοσφαίριση Γυμνασίων

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                

ΗΜ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤ.

ΑΓΩΝΩΝ

Γ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας -      

Γ΄ ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας - 

     
Γ΄ ΦΑΣΗ -      
Β΄ ΦΑΣΗ -      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                

ΗΜ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩ-

ΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤ.

ΑΓΩΝΩΝ

Δ΄ ΦΑΣΗ - 3ος Αγώνας -      

Δ΄ ΦΑΣΗ - 2ος Αγώνας -

     
Δ΄ΦΑΣΗ -      
Γ΄ ΦΑΣΗ -      
Β΄ ΦΑΣΗ -      
     

ΤΕΛΙΚΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ