Χειροσφαίριση Λυκείων

                            ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ               

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
Γ΄ ΦΑΣΗ 2η & 3η Αγωνιστική -17&24/01/20 08-01-2020   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Γ΄ ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική 19 & 20/12/2019 14/12/2019  
Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ 11&13/12/2019  04-12-2019  
Α΄ & B΄ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ 22 & 29/11/2019 14/11/2019  
Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ - 8 & 14/11/2019 29/11/2019  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
Β¨ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Β΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ     
Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΕΣ 11&18/12/2019    
Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ 28/11/2019  14/11/2019