Χειροσφαίριση Λυκείων

                            ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ               

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
Γ΄ ΦΑΣΗ Τελικοί Αγώνες 15 & 22-12-2021  07-12-2021   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Β΄ ΦΑΣΗ 3,10-12-2021 23-11-2021  
Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ - 24-26-11, 1-12-21 16-11-2021  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
Γ¨ ΦΑΣΗ Τελικοί Αγώνες 16-12-2021 07-12-2021   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Β΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ-10-12-2021  23-11-2021  
Α΄ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΑΣ 26-11, 3-12-2021 16-11-2021