Καλαθοσφαίριση Λυκείων

         ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ             

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
Ε΄ ΦΑΣΗ       
Δ΄ ΦΑΣΗ -4ος Αγώνας 14-12-2021 07-12-2021    
Γ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας 07-12-2021 30-11-2021  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Β΄ΦΑΣΗ -2ος Αγώνας 30-11-2021 23-11-2021  
Α΄ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας- 22-11-2021 15-11-2021  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ
 

 

 

           ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                 ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
Δ΄ ΦΑΣΗ -Τελικοί Αγώνες 13-12-2021 07-12-2021    
Γ΄ ΦΑΣΗ -3ος Αγώνας 06-12-2021 30-11-2021    
Β΄ ΦΑΣΗ - 2ος Αγώνας-29-11-2021 23-11-2021   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α΄ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας- 23-11-2021 15-11-2021  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΗΛΕΩΝ