Καλαθοσφαίριση Λυκείων

         ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ             

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
Γ΄ ΦΑΣΗ 3ος Αγώνας 04-02-2020  14-01-2020    
Γ΄ ΦΑΣΗ 2ος Αγώνας-20-01-2020 07-01-2020 09-01-2019  
Γ΄ ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική-17-12-2019  10-12-2019  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Β΄ΦΑΣΗ Αγώνας 3-12-2019 27-11-2019  
Α΄ ΦΑΣΗ 2ος Αγώνας-26-11-2019 19-11-2019  
Α΄ ΦΑΣΗ 2ος Αγώνας-19-11-2019  05/11/2019  
Α΄ ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας - 12-11-2019 29-10-2019  
Α΄ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας-5-11-2019  29-10-2019  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ
 

 

 

           ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ                 ΗΜΕΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΘΗΛΕΩΝ
Γ΄ ΦΑΣΗ 3η Αγωνιστική -27-01-2020 14-01-2020 24-01-2020  
Γ΄ ΦΑΣΗ 2η Αγωνιστική-20-01-2020  07-01-2020    
Γ΄ ΦΑΣΗ 1η Αγωνιστική-09-12-19 04-12-2019    
Β΄ ΦΑΣΗ - 2-12-2019 27-11-2019   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α΄ ΦΑΣΗ 2ος Αγώνας - 25-11-2019 12-11-2019  
Α΄ΦΑΣΗ - 1ος Αγώνας-11-11-2019  29-10-2019  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΗΛΕΩΝ